Czy zlecając wykonanie kalendarza firmowego będę uczestniczyć w pracach nad nim?