Portfolio - kalendarz trójdzielny

Zapraszamy do obejrzenia

naszych projektów - wybrane kalendarze trójdzielne

Archiwum prac

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Adriana

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Allbeco

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Asanti

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Bistar

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Cemepol

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Cempol1

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Cempol2

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Chocotell

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Dębski

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Demark

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

DMV

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Drumet

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Elewico

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Fabwel

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Fabwel ochrona

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Fruvit

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Geofizyka

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Giveo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

GOP Beta

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Honda

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Irena

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Kablopol

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Meetron

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Metron1

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Metron2

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Nembo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Nobiles

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Nova Trading

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Okręgowa Izba Radców Prawnych

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

PKP Energetyka

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Polfa

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Polon Alfa

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Polonalfa

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Projekt X

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Raugh

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Sedtu

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Sllican

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Solveer

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Sotudex

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Stamir

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Synthes

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Tomograf

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Torfarm

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Trio System

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Wergicee

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAABjCAYAAABQdcSKAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAARUlEQVR4nO3BMQEAAADCoPVPbQ0PoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADuDLoDAAGO9cm0AAAAAElFTkSuQmCC

Wuteh

DODATKI DO KALENDARZY TRÓJDZIELNYCHZawsze kalendarze trójdzielne wyglądają dużo atrakcyjniej, kiedy są wykończone zgodnie z indywidualnym zamysłem. Dlatego oferujemy klientom dużo dodatków, które mogą wybrać samodzielnie, zależnie od potrzeby czy chęci. Indywidualny rozmiar kalendarza, oryginalna grafika firmowa, autorskie kalendarium – to i wiele więcej jesteśmy w stanie wykonać dla naszych klientów na ich indywidualne zamówienie. Dzięki tym dodatkom kalendarz będzie kojarzył się wyłącznie z tą konkretną firmą.

Indywidualny rozmiar kalendarza

Indywidualny rozmiar kalendarza

Każdy kalendarz trójdzielny możemy wykonać w dowolnym rozmiarze. To oznacza, że nasi klienci nie muszą decydować się na kalendarze o tych samych wymiarach, co inni zamawiający. To zwiększa indywidualność tego produktu.
Oryginalna grafika firmowa
Oryginalna grafika firmowa
Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że kalendarz trójdzielny ścienny 2022 z oryginalna grafiką firmową robi większe wrażenie, niż standardowy produkt, jaki można dostać w sklepach od ręki. Dlatego proponujemy wykonanie indywidualnej grafiki na główce i pleckach.
Autorskie kalendarium
Autorskie kalendarium
Każdy nasz kalendarz trójdzielny ścienny jest wyjątkowy. Robimy co w naszej mocy, aby jak najwięcej jego elementów współgrało z wizerunkiem firmy klienta. Chcemy, aby kalendarz był indywidualny. Proponujemy więc wykonanie autorskiego kalendarium, innego niż wszystkie.
Główka płaska i wypukła
Główka płaska i wypukła
To klient wybiera główkę kalendarza na 2022 rok. Możemy wykonać kalendarz trójdzielny ścienny indywidualny z główką płaską lub wypukłą – oklejaną na tekturze lub tekturze z pianką. Wszystko zależy od oczekiwań.
Główka kalendarza z zegarem

Główka kalendarza z zegarem

Interesującym rozwiązaniem wśród dodatków do kalendarzy jest zegar. To oznacza, że kalendarz trójdzielny indywidualny może posiadać zegar – mechanizm na baterie mocujemy na główce kalendarza. Wówczas kalendarz jest jeszcze funkcjonalniejszy i oryginalnie wygląda.
Zdjęcia do kalendarza
Zdjęcia do kalendarza
Nie ma potrzeby, aby fotografie, jakie będzie prezentował kalendarz trójdzielny ze zdjęciami, dostarczał nam klient. Mamy bardzo duży wybór gotowych fotografii o szerokim zakresie tematycznym. Bez problemu dobierzemy wiele gotowych, wysokiej jakości zdjęć.
Folia matowa lub połysk
Folia matowa lub połysk
Każdy produkt trójdzielny z własnymi zdjęciami może być wykończony inną folią, matową lub połysk. Takie wykończenie stosujemy na główce kalendarza i pleckach. Proponujemy też folię soft touch i strukturalną.
Lakier punktowy UV
Lakier punktowy UV
Fajnie, kiedy kalendarz trójdzielny z logo firmy posiada elementy pokryte lakierem UV. Wówczas wygląda elegancko, bardziej prestiżowo. Zdecydowanie podnosi walory estetyczne całego produktu, czyni go kalendarzem klasy premium.
Kalendarz spiralowany

Kalendarz spiralowany

Jako producent kalendarzy z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie zrealizować niejeden niestandardowy projekt. Oferujemy klientom kalendarz trójdzielny personalizowany i dodatkowo połączony spiralą. Spiralą możemy połączyć takie elementy jak główka, plecki i wnętrze, czyli kalendarium. Oferujemy spiralę w kolorze – srebrnym, białym, czarnym i miedzianym.
Hot stamping
Hot stamping
Kiedy kalendarz trójdzielny firmowy jest pokryty folią metalizowaną, a właściwie tylko pewne jego elementy, wygląda bardzo elegancko i prestiżowo. Wywiera pozytywne wrażenie na odbiorcach. Wówczas staje się nie tylko praktycznym, ale i skutecznym narzędziem reklamowym.
Okienka do kalendarza
Okienka do kalendarza
Z uwagi na to, że oferujemy usługi tworzenia indywidualnych kalendarzy, proponujemy również indywidualne okienka do terminarza. Każdy kalendarz trójdzielny 2022 dla firmy może mieć okienko innego wymiaru i koloru.
Koperty do kalendarza

Koperty do kalendarza

Zdajemy sobie sprawę z tego, że kalendarz trójdzielny ścienny to dziś nie tylko narzędzie pracy, ale również prezent dla pracowników, klientów, kontrahentów. Proponujemy więc dodatek w postaci kartonowych koper z nadrukiem firmowym.
O co zwykle pytają klienci?

Przed realizacją ściennego kalendarza trójdzielnego zapewne masz szereg pytań… Na kilka najważniejszych znajdziesz wyjaśnienie poniżej. Jeśli zabranie odpowiedzi, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Czy macie w ofercie kalendarze trójdzielne z zegarem?

Reklamowe produkty ścienne trójdzielne to zwykle poszukiwane na koniec roku kalendarze reklamowe dla firm. Takie kalendarze trójdzielne z zegarem na wskazówki posiadają specjalny mechanizm zegarowy. Projekt graficzny ściennego terminarza firmowego również musi być odpowiednio przemyślany.

Czy posiadacie doświadczenie w projektowaniu kalendarzy trójdzielnych?

Podstawowy profil naszej działalności to projektowanie graficzne różnych materiałów. Przez  ponad dwadzieścia lat pracy w branży reklamowej zebraliśmy sporo doświadczeń – wiele z powodzeniem zakończonych projektów. Nasze projekty na kalendarze trójdzielne to ciekawe prace.

Ile zwykle projektów kalendarza robicie?

Koncepcje główki na kalendarz zazwyczaj prezentujemy klientowi w 2-3 projektach, które mają zaprezentować pomysł. Ilość jest zależna od szczegółów złożonych w ofercie, do których klient wprowadza uwagi. Jak zostanie wybrany projekt główki, wtedy projektujemy pozostałe elementy produktu.

Jakie są terminy produkcji kalendarza trójdzielnego?

Zazwyczaj czas produkcji, czyli druk kalendarza to 5 do 10 dni roboczych. Terminy są zmienne i to dość mocno, jest to zależne od zestawu elementów. Można wymienić ważniejsze czynniki: dany moment w sezonie, ilości zamówionych kalendarzy, wybór rodzaju uszlachetnień oraz  skomplikowanie projektu.

Czy cena kalendarza zawiera projekt kalendarza trójdzielnego?

Cena za projekt jest zwykle osobną pozycją w ofercie w stosunku do kosztów wydania kalendarza. Jak zbierzemy informacje od klienta, możemy przystępować do prac projektowych. Prace graficzne kosztorysowane są osobno w zależności od stopnia skomplikowania danej realizacji.

Możliwości pakowania kalendarzy ściennych?

Wariantów na zapakowanie kalendarza trójdzielnego jest wiele, zależy to od potrzeb klienta. Takie produkty ścienne bywają pakowane w koperty tekturowe lub folię. Dla zwiększenia indywidualności można też zapakować je w ozdobną kopertę z nadrukiem firmowym lub eleganckie pudełko.

Czy zrealizujecie kalendarz z główką trójwymiarową z zdjęciem?

Możemy zrealizować do kalendarza główkę różnymi technikami. Najczęściej klienci wybierają kalendarze z standardową główka lub wersja wypukła z kaszerowaniem. Interesującym modelem organizera jest trójwymiarowa główka, przy której możemy wydobyć efekt przestrzenny 3D.

Indywidualne kalendarium dla kalendarza, jakie są możliwości?
Modele trójdzielne bywają mocno zindywidualizowane. Grafika indywidualna na główce oraz plecach to norma przy projektowaniu reklamowych kalendarzy. Wyróżnik naszych kalendarzy to przede wszystkim oryginalne, jak również niecodzienne opracowane funkcjonalne kalendarium.

Praktyczne kalendarze trójdzielne 2022 na zamówienie

Aktualnie produkcja kalendarzy reklamowych rozwija się w zaskakującym tempie i tym samym stwarza odbiorcom szerokie możliwości wyboru jednego z nich. Producenci oferują przeróżne terminarze, bardziej i mniej popularne, proste i skomplikowane, nadające się dla każdego i przeznaczone do zastosowania w różnych miejscach. Wśród tych produktów kluczowe miejsce zajmują ścienne kalendarze trójdzielne dla firmy. To bardzo praktyczny terminarz, idealny do biura i mieszkania, bardzo często zamawiany przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Na chwilę obecną popularnością cieszą się kalendarze trójdzielne 2022.

strzalka wciecie

Indywidualny kalendarz trójdzielny z logo – główne zalety produktu

Dobrze opracowany kalendarz trójdzielny ze zdjęciem ma wiele zalet. To produkt, który przede wszystkim cieszy się zainteresowaniem ze strony użytkowników. Jego zaletą jest chociażby format. To duży kalendarz, który jest zarazem bardzo czytelny. Ma wyraźny terminarz, który może służyć do oznaczania konkretnych dni w kalendarzu i planowania najbliższych tygodni czy nawet całego roku. Profesjonalnie wykonany kalendarz trójdzielny 2022 z zegarem jest standardowym, a może bardziej skutecznym produktem reklamowym. Na jego powierzchni – całkiem dużej – umieścić można rozmaite zdjęcia i hasła, czyli reklamę konkretnej firmy. Taki kalendarz jest produktem, który doskonale się prezentuje, stanowi wręcz ozdobę ściany i jednocześnie ozdobę całego pomieszczenia. Sprawdzi się w tej roli zarówno w biurze, jak i w domu. Oryginalne, modnie wykonane kalendarze trójdzielne indywidualne są bardzo praktyczne, mogą być również z zegarem. Prezentują miesiąc poprzedni, aktualny i przyszły. Z uwagi na profesjonalne wykonanie i zastosowanie wysokiej jakości materiałów, wyglądają bardzo elegancko. W stu procentach nadają się na upominek dla klientów, pracowników, czy nawet kontrahentów. Tym sposobem wzbudzają coraz większe zainteresowanie.

strzalka wciecie

Indywidualny kalendarz trójdzielny z logo – główne zalety produktu

Warto podkreślić, że kalendarz trójdzielny 2022 może być wykonany i wykończony na wiele sposobów – może mieć zdjęcie, czasem spotyka się z zegarem - ale bywają też tańsze modele, nie raz można trafić w promocyjnej cenie. Konstrukcja pozostaje bez zmian, ale wygląd główki, a także terminarza może być całkiem indywidualny. Dlatego każdy, kto zamierza złożyć zamówienie na kalendarze trójdzielne ścienne, powinien w pierwszej kolejności dokładnie przemyśleć, czego oczekuje i jak chce, aby ten produkt finalnie wyglądał. Oczywiście profesjonalny producent kalendarzy trójdzielnych udzieli wskazówek i podpowie, jakie aktualnie kalendarze są modne, w jakiej są cenie i z jakiego powodu zamówić dany model. Dziś coraz większą popularnością cieszą się tak zwane kalendarze trójdzielne ze zdjęciem na rok 2022. To produkty z indywidualnym terminarzem i indywidualną grafiką. Zdjęcia może przesłać zamawiający lub też wybrać spośród gotowych już zdjęć dostępnych w ofercie producenta. Zamawiający przeważnie mają do wyboru nie tylko sposoby wykończenia kalendarzy, ale również materiały służące do ich wykonania. To ma automatycznie wpływ na druk i cenę. Należy jednak pamiętać, że dziś tego rodzaju terminarze sprzedawane są w dobrej cenie, są po prostu tanie. Kalendarze te mogą mieć główkę z logo firmy lub też z zegarem. Wszystko zależy od indywidualnego zamówienia.