Jak przebiega praca nad przygotowaniem kalendarza u Was?